Τρόφιμα & Ποτά

Ειδική εκπαίδευση εμπειρία

Θέλετε οι συνεργάτες σας να έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση κι εμπειρία;


Το προσωπικό της εταιρείας μας που απασχολείται σε χώρους με τρόφιμα έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση κι εμπειρία. Οι χώροι με τρόφιμα είναι κάτι περισσότερο από χώροι εργασίας, για αυτό και απαιτείται εντατική φροντίδα όταν μια εταιρεία έχει αναλάβει τη συντήρηση και καθαρισμό τους.


Η ΕΛΕΚΤ παρέχει στους εργαζομένους της σε χώρους με τρόφιμα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που καλύπτονται στην εκπαίδευση είναι:


    •  Πηγές μόλυνσης. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται στις κατάλληλες διαδικασίες προστασίας.

    •  Διαχείριση απορριμμάτων. Εκπαιδεύουμε κάθε εργαζόμενο στον ασφαλή και κατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων.

    •  Καθαρισμός χώρου τροφίμων. Ακολουθούμε λεπτομερείς καθημερινές διαδικασίες καθαρισμού χώρου τροφίμων ώστε να αποφεύγουμε τη διασπορά μικροβίων.

    •  Κίνδυνοι μόλυνσης και διαδικασίες ασφάλειας. Εξασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο στην ασφάλεια και την πρόληψη μόλυνσης. Δίνουμε έμφαση στην ατομική υγιεινή, σε τυποποιημένες προληπτικές ενέργειες και στα ατομική μέσα προστασίας, ώστε να αποφύγουμε τη διασπορά μικροβίων.

Η επικέντρωσή μας σε εξειδικευμένη επιτόπια εκπαίδευση εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζουμε σωστά τις ειδικές ανάγκες των χώρων με τρόφιμα.


 
 

Ειδική φροντίδα απο ειδικούς

Οι χώροι με τρόφιμα είναι κάτι περισσότερο από χώροι εργασίας, για αυτό χρειάζεστε ειδικούς στη φροντίδα τους.

 

training