Εταιρικό προφίλ

Στην ΕΛΕΚΤ παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις φροντίδας επαγγελματικών χώρων και υποστήριξης συναφών λειτουργιών με υπευθυνότητα και συνέπεια.
Στόχος μας είναι η άμεση κάλυψη των εξειδικευμένων αυτών αναγκών των πελατών μας μέσω της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει τα 35 ως τώρα έτη δραστηριοποίησής μας και της μοναδικής ικανότητάς μας στην επικοινωνία.

 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ποιότητα των εργασιών που αναλαμβάνουμε, ακολουθώντας μια πελατοκεντρική προσέγγιση.

Η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες αλλά και τους ανθρώπους μας είναι βασικό μέλημα της διοίκησης της ΕΛΕΚΤ.

 

Η εταιρία μας αναπτύσσεται στηριζόμενη στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία και η διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρία μας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε λειτουργία με άρτια εκπαιδευμένους συνεργάτες πάνω σε θέματα εξοπλισμού, διαδικασιών κι επαγγελματικής ομαδικής συμπεριφοράς.