Πόροι

Στην ΕΛΕΚΤ φροντίζουμε να έχουμε πάντα τους καλύτερους πόρους ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στην αγορά.
 
 
 

Άνθρωποι

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, το βασικότερο παράγοντα επιτυχίας.

 
 

Τεχνολογία

Διαθέτουμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον κλάδο μας.

 
 

Υλικά

Χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένα υλικά, φιλικά στο περιβάλλον.

 
 

Μηχανήματα

Έχουμε τα καταλληλότερα μηχανήματα για κάθε ειδική εργασία.

 
  • Άνθρωποι

Η Στην ΕΛΕΚΤ αναγνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ως βασικό παράγοντα επιτυχίας και δημιουργίας αξίας. Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας με την παροχή διάφορων κινήτρων και συνεχούς εκπαίδευσης.

 

Η συνεχιζόμενη αυτή εκπαίδευση των εργαζομένων μας είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρία μας.

 

Πολιτική μας είναι η τακτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Επιπλέον, οποιαδήποτε έκτακτη αιτία που υποδεικνύει ελλείψεις στον τρόπο λειτουργίας, αποτελεί αφορμή για επιπλέον εκπαίδευση προκειμένου να μην υπάρξουν κενά στην παραγωγή της υπηρεσίας.

 

 
 

Η τεχνολογία είναι οδηγός μας

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και φροντίζουμε να υιοθετούμε άμεσα όσα πράγματα κάνουν τη δουλειά μας πιο αποτελεσματική.