Μονάδες Υγείας

Ειδική εκπαίδευση εμπειρία

Θέλετε οι συνεργάτες σας να έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση κι εμπειρία;


Το προσωπικό της εταιρείας μας που απασχολείται σε χώρους υγείας έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση κι εμπειρία. Οι χώροι υγείας είναι κάτι περισσότερο από χώροι εργασίας, για αυτό και απαιτείται εντατική φροντίδα όταν μια εταιρεία έχει αναλάβει τη συντήρηση και καθαρισμό τους.


Η ΕΛΕΚΤ παρέχει στους εργαζομένους της σε χώρους υγείας εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που καλύπτονται στην εκπάίδευση είναι:


    •  Πηγές μόλυνσης. Το προσωπικό μας κατανοεί την επιστήμη πίσω από τις λοιμώξεις και τις κατάλληλες διαδικασίες προστασίας.

    •  Διαχείριση μολυσματικών. Εκπαιδεύουμε κάθε εργαζόμενο στον ασφαλή και κατάλληλο χειρισμό των μολυσματικών προϊόντων.

    •  Καθαρισμός σταθμών. Ακολουθούμε λεπτομερείς καθημερινές διαδικασίες απομάκρυνσης των μολυσματικών ώστε να αποφεύγουμε τη διασπορά μικροβίων.

    •  Κίνδυνοι μόλυνσης και διαδικασίες ασφάλειας. Εξασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο στην ασφάλεια και την πρόληψη μόλυνσης. Δίνουμε έμφαση στην ατομική υγειινή, σε τυποποιημένες προληπτικές ενέργειες και στα ατομική μέσα προστασίας, ώστε να αποφύγουμε τη διασπορά μικροβίων και τις μολύνσεις.

Η επικέντρωσή μας σε εξειδικευμένη επιτόπια εκπαίδευση εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζουμε σωστά τις ειδικές ανάγκες των χώρων υγείας. Επιπρόσθετα, δίνουμε έμφαση σε πολιτικές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Ο καθαρισμός μιας κηλίδας σε έναν χώρο υγείας απαιτεί διαφορετικό επίπεδο προσοχής, ταχύτητας και επιδεξιότητας, από τον καθαρισμό κηλίδας σε ένα γραφείο. Στην ΕΛΕΚΤ μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι φροντίζουμε τις μοναδικές δικές σας ανάγκες για περιποίηση και προστασία των χώρων.


 
 

Ειδική φροντίδα απο ειδικούς

Οι χώροι υγείας είναι κάτι περισσότερο από χώροι εργασίας, για αυτό χρειάζεστε ειδικούς στη φροντίδα τους.

 

training