ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.

Η καθημερινή καθαριότητα στα κτίρια του Υπουργείου Εξωτερικών έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως πολύ καλή εποπτεία του έργου και ευελιξία στον συντονισμό του προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις. Το επίπεδο καθαρισμού επιβάλλεται να είναι υψηλό λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και η ΕΛΕΚΤ για πολλά χρόνια αποτελούσε αξιόπιστη λύση στον τομέα αυτό.